Meest gestelde vragen

Voorverkoop vs. start verkoop

Tijdens de voorverkoopfase krijgt u in een vroeg stadium de kans om een appartement te ’reserveren’. Het appartement van uw keuze staat dan voor u onder optie tot de start verkoop in juli 2020. De start verkoop is het moment dat de contractstukken klaar zijn. Dan kunnen we overgaan tot het tekenen van de Koop-/aannemingsovereenkomst. Daarna is de woning is officieel van u.

Inschrijving, toewijzing en financiële check

Hierover kunt u alles lezen onder ‘voorverkoop’ op deze website.

Het inschrijven is vrijblijvend, u zit nergens aan vast.

Na de inschrijfperiode wordt er een overzicht gemaakt met alle inschrijvingen per bouwnummer. Als u de enige kandidaat bent die op een bouwnummer heeft ingeschreven, dan komt u vanzelfsprekend direct in aanmerking voor het appartement. Wanneer meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor een specifiek bouwnummer, wijzen wij het bouwnummer toe aan één van de kandidaten.

U kunt zoveel voorkeuren opgeven als u wilt. Maar uiteraard wel alleen voor de bouwnummers waar u daadwerkelijk wilt wonen.

Voor u is het belangrijk om te weten of u de woonlasten van het betreffende bouwnummer kunt dragen. Daarnaast houden wij het appartement een aantal maanden voor u gereserveerd zonder dat wij hier een vergoeding van u voor vragen. In deze periode kunnen wij het appartement niet aan een andere geïnteresseerde verkopen. Daarom is de financiële check onderdeel van onze verkoopprocedure. Een hypotheekadviseur van de Rabobank voert deze check uit. Aan de financiële check zijn voor u geen kosten verbonden.

Voor project Het Posthuys geldt alleen de financiële check van Rabobank. De hypotheekadviseurs van de Rabobank hebben veel ervaring met nieuwbouwhypotheken en weten ook alles over Het Posthuys. Werken met één partner maakt het hypotheekproces eenduidig, persoonlijk en professioneel. Naast de financiële check kunt u de adviseurs ook vragen stellen over uw hypotheek. Als u wilt, kan de Rabobank u een hypotheekaanbieding doen. U bent uiteraard vrij om te bepalen bij welke aanbieder u uiteindelijk uw hypotheekaanvraag wilt doen.

Ja, dat kan. U kunt dan alleen geen gebruik maken van de voorverkoop. Op het moment dat wij officieel in verkoop gaan (dus wanneer de contracten getekend gaan worden, ongeveer in juli 2020) kunt u bepalen of u een van de overgebleven bouwnummers wenst.

Opschortende voorwaarden

De Koop-/aannemingsovereenkomst treedt pas in werking als aan de opschortende voorwaarden is voldaan. Dat wil zeggen als ten minste 50 van de 71 appartementen is verkocht, het bestemmingsplan onherroepelijk is, de vergunning onder de Wet Natuurbescherming is verkregen, de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt verklaard en de planacceptatie van Woningborg is vrijgegeven.

De actuele stand kunt u navragen bij de makelaar.

Grondkosten

Vier weken na het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden. Deze vier weken worden aangehouden om u de mogelijkheid te geven een afspraak te maken met de notaris voor de overdracht.

Servicekosten

Als bijdrage in de kosten betaalt u maandelijks een voorschot aan de VvE (Vereniging van Eigenaren). Op basis van referentieprojecten schatten we de servicekosten op circa € 125 voor de kleinere appartementen tot circa € 275 voor het penthouse. Tijdens de opstartvergadering van de Vereniging van Eigenaren zullen de servicekosten op basis van een begroting worden vastgesteld. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de kosten die te maken hebben met opstal- en WA-verzekering, glasverzekering, waterverbruik en elektra ten behoeve van de gemeenschappelijke voorzieningen, schoonmaakkosten, reservering voor groot onderhoud en algemene kosten, administratiekosten en vergaderingen.

Energielabel

Groenverklaring

De appartementen in Het Posthuys krijgen een EPC (energieprestatiecoëfficiënt) kleiner dan 0,27 waardoor ze een groenverklaring krijgen. Dat betekent voor u een aanzienlijk lagere energierekening en u komt hiermee in aanmerking voor een scherpe hypotheekrente en extra financieringsruimte.

Zonnepanelen

Ja, vooralsnog wordt uitgegaan van het plaatsen van circa 100 zonnepanelen. Deze worden door een omvormer aangesloten op het elektriciteitsnet van de algemene ruimten.

Indeling appartementen

Dikke wanden in de tekeningen zijn dragend. Deze kunnen niet verplaatst of weggelaten worden.

Kozijnen en deuren

  • De kozijnen en deuren in de buitengevel worden uitgevoerd in aluminium en zijn hierdoor onderhoudsarm.
  • De binnenkozijnen in de appartementen op de 1e tot en met de 6e verdieping zijn plaatstalen montagekozijnen met opdekdeuren en bovenlicht. De appartementen op de 7e en 8e verdieping krijgen houten binnenkozijnen met houten stompe deuren zonder bovenlicht.

Voor de buitenkozijnen zijn geen mogelijkheden, voor de binnenkozijnen, binnendeuren en het bijbehorende garnituur biedt de aannemer verschillende keuzemogelijkheden. Na het tekenen van de Koop-/aannemingsovereenkomst informeert de kopersadviseur van Bouwonderneming Stout u hierover.

Verwarmingssysteem

In lijn met de Gaswet wordt Het Posthuys een complex zonder gasaansluiting. Daarom wordt uw appartement voorzien van een bodemwarmtepomp. Deze pomp zorgt voor de verwarming, koeling en voor uw warme water. De warmtepomp is aangesloten op een bodemlus, die in de winter warmte aan de bodem onttrekt om uw appartement warm te stoken. In de zomer wordt de warmte uit uw appartement in de bodem opgeslagen voor de volgende winter. De geïnstalleerde vloerverwarming/-koeling zorgt ervoor dat uw appartement heerlijk warm is in de winter en aangenaam koel in de zomer. Het warme water voor de badkamer en de keuken wordt opgeslagen in een boiler van 150 liter. U bedient de warmtepomp met de kamerthermostaat. Hiermee kunt u de ruimtetemperatuur, een programma voor de bereiding van warm tapwater, de tijd en de datum instellen. Heeft u dat eenmaal gedaan, dan heeft u er geen omkijken meer naar.

Glasvezelaansluiting

Er is nog geen glasvezel aanwezig.

Afvalinzameling

Voor de inzameling van restafval, PMD, papier en glas worden ondergrondse afvalcontainers opgenomen in de Breestraat.

Showrooms/ meer- en minderwerk

In juli 2020 zijn de contractstukken klaar. Daarbij ontvangt u ook de makelaarsopties en koperskeuzelijst. Na het tekenen van de Koop-/aannemingsovereenkomst start het contact tussen u en de kopersadviseur van Bouwonderneming Stout.

Nee. Om te voldoen aan de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen moeten wij de badkamer compleet opleveren.

De kopersadviseur van Bouwonderneming Stout brengt u na het tekenen van de Koop-/aannemingsovereenkomst in contact met de showrooms.

Bouw

Uw appartement wordt gerealiseerd door Bouwonderneming Stout.

De bouw van Het Posthuys is gestart.

In kwartaal 4 2022 hopen we u de sleutel van uw appartement te kunnen overhandigen.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk en de vergunning onder de Wet Natuurbescherming is verkregen.

Uw appartement wordt gebouwd met het Woningborgcertificaat. Hierdoor bent u goed verzekerd tijdens en na de bouw van uw nieuwe appartement. Meer hierover leest u op: woningborg.nl/certificering.